دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

واگذاری مدیریتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

دستورالعمل واگذاري خدمات سلامت به بخش دولتی

واگذاري مديريت

 

 

اين دستورالعمل به استناد تبصره 2 ماده 2 آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه به منظور افزايش كارايي و بهره وري واستقرارنظام كنترل نتيجه ومحصول، به جاي كنترل مراحل انجام كار و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع، آن دسته از فعاليت ها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارد بر اساس دستورالعمل قيمت تمام شده و آنهايي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده ندارند بر اساس هزينه تمام شده (از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، درماني، خدماتي و اداري) را در راستاي توسعه كمي و كيفي خدمات خود در .......... مين جلسه مورخ 29/2/1393 هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي ايران به شرح زير به تصويب رسيد:

ماده1- دراين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف- هزينه سرانه واگذاري: درصدي از هزينه سرانه دولتي است كه به تناسب موضوع فعاليت، منطقه و كيفيت كار تعيين مي شود.

ب- دانشگاه: منظور دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی ايران است.

ج-رئيس واحد مجري: شامل اشخاص حقيقي دولتي متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اين دستورالعمل پس از اخذ صلاحيت هاي فني و اخلاقي لازم از مراجع قانوني ذيربط و انعقاد تفاهم نامه پيوست كه جزء لاينفك اين دستورالعمل است، مي باشند.

ج- كميته واگذاري: متشكل از افراد مندرج در ماده 3 در دانشگاه علوم


دفعات مشاهده: 497 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر