دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تفاهم نامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
" تفاهمنامه تبصره 2 ماده2 آيين نامه مالي و معاملاتي "
( واگذاري مديريت )
 
1-نام دستگاه اجرايي :
 
2- مقام ذيصلاح طرف تفاهم نامه :
 
3- ناظر دستگاه اجرايي : 
معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع
 
4- نام واحد مجري:
 
5-رئيس  واحد مجري :
 
6- محل جغرافيايي واحد ارايه خدمات :       
 
 
7-  موضوع تفاهمنامه : واگـذاري مديريت بيمارستان
8- عنوان خدمات مورد تفاهم :ارائه خدمات مورد تفاهم برحسب دستور العمل های ابلاغی
1-8- عنوان خدمت
2-8- واحد خدمت
3-8- هزينه  تمام شده (ياسرانه) هر واحد خدمت (ريال)
4-8- تعداد واحد هاي خدمت (كميت )
5-8- مبلغ مورد تفاهم براي كل خدمت (ريال)
درماني
........................
براي سال اول 100درصد هزينه تمام شده
  واحد مجري
......................
كل مبلغ مورد تفاهم ............. میلیون  ريال ساليانه
(به جز رديف هاي متمركز وزارتي)
 
الف  از درآمد عمومي دولت مبلغ .................... میلیونريال
 
ب از درآمد اختصاصي واحد مجری ....................... میلیون ريال
-    برنامه درمان:
......................... میلیون ريال
-    برنامه دارو:
........................ میلیون ريال
6-8- كل مبلغ تفاهمنامه براي ارائه تمامي خدمات مورد تفاهمنامه :

دفعات مشاهده: 455 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر