دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 90 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,180 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۶/۲/۹ -
:: برگزاری جلسه پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۱/۲۹ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ -
:: برگزاری جلسه - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ -
:: برگزاری جلسه پیش فراخوان - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۵/۱۲/۷ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۵/۱۱/۵ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۵/۱۱/۵ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۱۰/۷ -
:: برگزاری جلسه پیش فراخوان - ۱۳۹۵/۹/۳۰ -
:: جلسه بررسی اسناد تغذیه - ۱۳۹۵/۹/۲۸ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۵/۹/۲۸ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۹/۲۳ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۹/۶ -
:: برگزاری جلسه پیش فراخوان - ۱۳۹۵/۹/۶ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۹/۲ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۵/۸/۲۹ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۵/۸/۲۹ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۵/۸/۲۲ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۵/۸/۱۸ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۵/۸/۱۲ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۸/۱۱ -
:: برگزاری جلسه پیش فراخوان - ۱۳۹۵/۸/۱ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۵/۷/۲۸ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۷/۲۷ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۵/۶/۲۹ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۵/۶/۲۷ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۶/۲۳ -
:: برگزاری جلسه پیش فراخوان - ۱۳۹۵/۶/۱۵ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۵/۶/۱۳ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۶/۱۰ -
:: برگزاری جلسه پیش فراخوان - ۱۳۹۵/۶/۲ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۵/۵/۳۰ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۵/۲۷ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۵/۵/۲۰ -
:: برگزاری جلسه ارزیابی فنی بازرگانی - ۱۳۹۵/۵/۱۷ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۵/۵/۱۷ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۵/۱۳ -
:: برگزاری جلسه مناقصه و مزایده - ۱۳۹۵/۵/۱۱ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۵/۵/۳ -
صفحه 1 از 2 -    برو به صفحه 1, 2  بعدی