دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 90 | تعداد کل بازدید های مطالب: 7,333 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه توجیهی

مورخ 96/2/9

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه پیش فراخوان

مورخ 96/1/29

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه مناقصه و مزایده

مورخ 95/12/22

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه

مورخ 95/12/17

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه توجیهی

مورخ 95/12/18

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه مناقصه و مزایده

مورخ 95/12/17

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه مناقصه و مزایده

مورخ 95/12/18

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه مناقصه و مزایده

مورخ 95/12/28

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه

مورخ 95/12/11

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه پیش فراخوان

مورخ 95/12/10

img_yw_news
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه توجیهی

مورخ 95/12/4

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه مناقصه و مزایده

مورخ 95/11/26

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

مورخ 95/11/19

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه توجیهی

مورخ 95/11/16

img_yw_news
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

مورخ 95/11/05

img_yw_news
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه توجیهی

مورخ 95/11/05

img_yw_news
شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

مورخ 95/10/22

img_yw_news
شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه توجیهی

مورخ 95/10/25

img_yw_news
سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه مناقصه و مزایده

مورخ 95/10/7

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه پیش فراخوان

مورخ 95/9/30

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ -

جلسه بررسی اسناد تغذیه

مورخ 95/9/28

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه توجیهی

مورخ 95/9/28

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه مناقصه و مزایده

مورخ 95/9/23

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه مناقصه و مزایده

مورخ 95/9/13

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه پیش فراخوان

مورخ 95/9/16

صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1